Đầu ghi hình QNAP

86/8 Đường số 2, P. Trường Thọ, Q.Thủ Đức, TP. HCM vienthongstm@gmail.com 0886 078 479
Facebook Twitter Linkedin Google +
Vietnamese English
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ kinh doanh
 • Sales : 0886078479

  Zalo contact

 • CN Phan Thiêt : 0913538863

  Zalo contact

 • CN Đồng Nai : 0902350340

  Zalo contact

 • CN Đà Nẵng : 0855644229

  Zalo contact

 • CN ĐakLăk : 0909665156

  Zalo contact

 • Kỹ Thuật - Support : 0902644229

  Zalo contact

Hotline : 0886 078 479

Email : vienthongstm@gmail.com

Đầu ghi hình QNAP
Đầu ghi hình camera IP QNAP VS-12164U-RP Pro

Mã số: QNAP VS-12164U-RP Pro

Giá: 223.450.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Đầu ghi hình camera IP QNAP VS-12164U-RP Pro
Đầu ghi hình camera IP QNAP VS-12156U-RP Pro

Mã số: QNAP VS-12156U-RP Pro

Giá: 214.750.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Đầu ghi hình camera IP QNAP VS-12156U-RP Pro
Đầu ghi hình camera IP QNAP VS-12148U-RP Pro

Mã số: QNAP VS-12148U-RP Pro

Giá: 206.050.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Đầu ghi hình camera IP QNAP VS-12148U-RP Pro
Đầu ghi hình camera IP QNAP VS-12140U-RP Pro

Mã số: QNAP VS-12140U-RP Pro

Giá: 197.350.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Đầu ghi hình camera IP QNAP VS-12140U-RP Pro
Đầu ghi hình camera IP QNAP VS-8148U-RP Pro

Mã số: QNAP VS-8148U-RP Pro

Giá: 155.850.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Đầu ghi hình camera IP QNAP VS-8148U-RP Pro
Đầu ghi hình camera IP QNAP VS-8140U-RP Pro

Mã số: QNAP VS-8140U-RP Pro

Giá: 147.150.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Đầu ghi hình camera IP QNAP VS-8140U-RP Pro
Đầu ghi hình camera IP QNAP VS-8132U-RP Pro

Mã số: QNAP VS-8132U-RP Pro

Giá: 137.900.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Đầu ghi hình camera IP QNAP VS-8132U-RP Pro
Đầu ghi hình camera IP QNAP VS-8124U-RP Pro

Mã số: QNAP VS-8124U-RP Pro

Giá: 129.700.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Đầu ghi hình camera IP QNAP VS-8124U-RP Pro
Đầu ghi hình camera IP QNAP VS-4116U-RP Pro

Mã số: QNAP VS-4116U-RP Pro

Giá: 71.050.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Đầu ghi hình camera IP QNAP VS-4116U-RP Pro
Đầu ghi hình camera IP QNAP VS-4112U-RP Pro

Mã số: QNAP VS-4112U-RP Pro

Giá: 66.650.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Đầu ghi hình camera IP QNAP VS-4112U-RP Pro
Đầu ghi hình camera IP QNAP VS-4108U-RP Pro

Mã số: QNAP VS-4108U-RP Pro

Giá: 60.350.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Đầu ghi hình camera IP QNAP VS-4108U-RP Pro
Đầu ghi hình camera IP QNAP VS-8148Pro+

Mã số: QNAP VS-8148Pro+

Giá: 135.350.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Đầu ghi hình camera IP QNAP VS-8148Pro+
Đầu ghi hình camera IP QNAP VS-8140Pro+

Mã số: QNAP VS-8140Pro+

Giá: 124.050.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Đầu ghi hình camera IP QNAP VS-8140Pro+
Đầu ghi hình camera IP QNAP VS-8132Pro+

Mã số: QNAP VS-8132Pro+

Giá: 114.050.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Đầu ghi hình camera IP QNAP VS-8132Pro+
Đầu ghi hình camera IP QNAP VS-8124Pro+

Mã số: QNAP VS-8124Pro+

Giá: 102.150.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Đầu ghi hình camera IP QNAP VS-8124Pro+
Đầu ghi hình camera IP QNAP VS-6120Pro+

Mã số: QNAP VS-6120Pro+

Giá: 69.050.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Đầu ghi hình camera IP QNAP VS-6120Pro+
Đầu ghi hình camera IP QNAP VS-6116Pro+

Mã số: QNAP VS-6116Pro+

Giá: 62.750.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Đầu ghi hình camera IP QNAP VS-6116Pro+
Đầu ghi hình camera IP QNAP VS-6112Pro+

Mã số: QNAP VS-6112Pro+

Giá: 56.550.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Đầu ghi hình camera IP QNAP VS-6112Pro+
Đầu ghi hình camera IP QNAP VS4116Pro+

Mã số: QNAP VS4116Pro+

Giá: 59.150.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Đầu ghi hình camera IP QNAP VS4116Pro+
Đầu ghi hình camera IP QNAP VS4112Pro+

Mã số: QNAP VS4112Pro+

Giá: 53.150.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Đầu ghi hình camera IP QNAP VS4112Pro+
Đầu ghi hình camera IP QNAP VS4108Pro+

Mã số: QNAP VS4108Pro+

Giá: 46.850.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Đầu ghi hình camera IP QNAP VS4108Pro+
Khuyến mãi