Camera HDPARAGON

86/8 Đường số 2, P. Trường Thọ, Q.Thủ Đức, TP. HCM vienthongstm@gmail.com 0886 078 479
Facebook Twitter Linkedin Google +
Vietnamese English
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ kinh doanh
 • Sales : 0886078479

  Zalo contact

 • CN Phan Thiêt : 0913538863

  Zalo contact

 • CN Đồng Nai : 0902350340

  Zalo contact

 • CN Đà Nẵng : 0855644229

  Zalo contact

 • CN ĐakLăk : 0909665156

  Zalo contact

 • Kỹ Thuật - Support : 0902644229

  Zalo contact

Hotline : 0886 078 479

Email : vienthongstm@gmail.com

Camera HDPARAGON
Camera HD-TVI hồng ngoại 1.0 Megapixel HDPARAGON HDS-1882TVI-IRA

Mã số: HDPARAGON HDS-1882TVI-IRA

Giá: 450.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Camera HD-TVI hồng ngoại 1.0 Megapixel HDPARAGON HDS-1882TVI-IRA
Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-1885DTVI-IR

Mã số: HDPARAGON HDS-1885DTVI-IR

Giá: 600.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-1885DTVI-IR
Camera 4 in 1 hồng ngoại 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-1887STVI-IRF

Mã số: HDPARAGON HDS-1887STVI-IRF

Giá: 950.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Camera 4 in 1 hồng ngoại 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-1887STVI-IRF
Camera 4 in 1 hồng ngoại 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-1887STVI-IRMF

Mã số: HDPARAGON HDS-1887STVI-IRMF

Giá: 1.000.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Camera 4 in 1 hồng ngoại 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-1887STVI-IRMF
Camera HD-TVI hồng ngoại 1.0 Megapixel HDPARAGON HDS-1882TVI-IRA3

Mã số: HDPARAGON HDS-1882TVI-IRA3

Giá: 700.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Camera HD-TVI hồng ngoại 1.0 Megapixel HDPARAGON HDS-1882TVI-IRA3
Camera HD-TVI hồng ngoại 1.0 Megapixel HDPARAGON HDS-1882TVI-IRA5

Mã số: HDPARAGON HDS-1882TVI-IRA5

Giá: 800.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Camera HD-TVI hồng ngoại 1.0 Megapixel HDPARAGON HDS-1882TVI-IRA5
Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-1885DTVI-IR3

Mã số: HDPARAGON HDS-1885DTVI-IR3

Giá: 1.050.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-1885DTVI-IR3
Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-1885DTVI-IR5

Mã số: HDPARAGON HDS-1885DTVI-IR5

Giá: 1.200.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-1885DTVI-IR5
Camera 4 in 1 hồng ngoại 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-1887STVI-IR3F

Mã số: HDPARAGON HDS-1887STVI-IR3F

Giá: 1.200.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Camera 4 in 1 hồng ngoại 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-1887STVI-IR3F
Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-1887STVI-IR

Mã số: HDPARAGON HDS-1887STVI-IR

Giá: 1.250.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-1887STVI-IR
Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-1887STVI-IR5

Mã số: HDPARAGON HDS-1887STVI-IR5

Giá: 1.250.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Camera HD-TVI hồng ngoại 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-1887STVI-IR5
Camera 4 in 1 hồng ngoại 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-1887STVI-IRZ3F

Mã số: HDPARAGON HDS-1887STVI-IRZ3F

Giá: 1.800.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Camera 4 in 1 hồng ngoại 2.0 Megapixel HDPARAGON HDS-1887STVI-IRZ3F
Camera HD-TVI hồng ngoại 3.0 Megapixel HDPARAGON HDS-1895DTVI-IR

Mã số: HDPARAGON HDS-1895DTVI-IR

Giá: 800.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Camera HD-TVI hồng ngoại 3.0 Megapixel HDPARAGON HDS-1895DTVI-IR
Camera HD-TVI Dome hồng ngoại 3.0 Megapixel HDPARAGON HDS-1895TVI-VFIRZ3

Mã số: HDPARAGON HDS-1895TVI-VFIRZ3

Giá: 3.550.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Camera HD-TVI Dome hồng ngoại 3.0 Megapixel HDPARAGON HDS-1895TVI-VFIRZ3
Camera 4 in 1 hồng ngoại 5.0 Megapixel HDPARAGON HDS-1897DTVI-IR

Mã số: HDPARAGON HDS-1897DTVI-IR

Giá: 950.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Camera 4 in 1 hồng ngoại 5.0 Megapixel HDPARAGON HDS-1897DTVI-IR
Camera 4 in 1 hồng ngoại 5.0 Megapixel HDPARAGON HDS-1897DTVI-IR3

Mã số: HDPARAGON HDS-1897DTVI-IR3

Giá: 1.150.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Camera 4 in 1 hồng ngoại 5.0 Megapixel HDPARAGON HDS-1897DTVI-IR3
Camera 4 in 1 hồng ngoại 5.0 Megapixel HDPARAGON HDS-1897DTVI-IR5

Mã số: HDPARAGON HDS-1897DTVI-IR5

Giá: 1.250.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Camera 4 in 1 hồng ngoại 5.0 Megapixel HDPARAGON HDS-1897DTVI-IR5
Camera 4 in 1 hồng ngoại 5.0 Megapixel HDPARAGON HDS-1897DTVI-IRZ3

Mã số: HDPARAGON HDS-1897DTVI-IRZ3

Giá: 2.000.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)

Camera 4 in 1 hồng ngoại 5.0 Megapixel HDPARAGON HDS-1897DTVI-IRZ3
Camera 4 in 1 hồng ngoại 5.0 Megapixel HDPARAGON HDS-1897STVI-IRF

Mã số: HDPARAGON HDS-1897STVI-IRF

Giá: 1.750.000 VNĐ

(Liên hệ để có giá tốt hơn)